Our approach
Core applications
Product Range
Data Driven
Environmental performance

Åpenhetsloven / The Norwegian transparency act

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Det betyr at FourPhase og andre bedrifter nå må være mer åpne og transparente om hvordan virksomheten til selskapet påvirker verden rundt oss.

Hensikten med Åpenhetsloven er å bidra til at selskapet reduserer risikoen for at virksomheten forårsaker eller medvirker til brudd på menneskerettigheter.
Den bidrar også til at vi må gjøre vårt for å sikre anstendige arbeidsforhold internt i vårt eget selskap, men også hos de andre aktørene i våre leverandørkjede.

Arbeidet med Åpenhetsloven vil være en kontinuerlig prosess og FourPhase er nå i startgropen. Tanken bak Åpenhetsloven er at med tiden vil disse aktivitetene med tilhørende fokus få større og større effekt med positiv innvirkning på menneskerettigheter igjennom hele leverandørkjeden og på tvers av industrier. Dette kan sammenlignes med hvordan HMS fokuset har utviklet seg de siste 50 år innenfor enkelte industrier i Norge, fra å være et lite kjent tema med lav oppmerksomhet, til å bli et naturlig fokus i det daglige arbeidet.

Vårt arbeid med Åpenhetsloven og menneskerettigheter

FourPhase ESG&Q policy og styringssystem har mål om kontinuerlig forbedring innenfor miljø, sosiale forhold, virksomhetsstyring og kvalitet.

Arbeidet med åpenhetsloven er nært knyttet opp mot dette og de eksisterende rutinene og verdiene som allerede er forankret i virksomheten. I arbeidet med Åpenhetsloven er det en målsetning for selskapet å øve innflytelse der vi har mulighet til det og gjennom denne prosessen få økt forståelse for risikobildet i egen virksomhet og leverandørkjede.

FourPhase styringssystem er per i dag sertifisert innenfor ISO 9001 og ISO 14001 og vi har en pågående prosess med sertifisering innenfor ISO 45001. Vi gjennomfører årlig ledelsens gjennomgang og årlig evaluering av våre leverandører. Som et ledd i Åpenhetsloven og ISO 45001sertifiseringen har vi revidert våre rutiner for leverandørkvalifisering og leverandøroppfølging med utvidet fokus relatert til sosiale forhold og menneskerettigheter.

FourPhase har også etablerte retningslinjer innenfor menneskerettigheter samt anstendige arbeidsforhold, som “Ethics Code of Conduct”, “Harassment, Discrimination and Workplace Violence Policy”, “Diversity and Inclusion Policy” og “Anti-Bribery and Corruption Policy”. Dette er retningslinjer som har vært behandlet og godkjent i selskapets styre og som også er en del av introduksjonsprogrammet for nyansatte.

I forbindelse med Åpenhetsloven jobber vi med en trinnvis modell i samsvar med OECDs retningslinjer og kravene i Åpenhetsloven:

1 - Analyse av virksomhet og forankring av ansvar i styrende dokumenter
2 - Overordnet analyse av forretningsforbindelser
3 - Risikoklassifisering av utvalgte
4 - Risikobaserte bakgrunnsundersøkelser og kontroller
5 - Systematisere og rapportere

Last ned FourPhase redegjørelse av åpenhetsloven her